Dansk-Svensk GÃ¥rdshund

GÃ¥rdshundsvalpar Avelstikar Rasstandard

Den dansk-svenska gårdshunden är en tämligen ny ras inom Svenska Kennelkubben. De första hundarna registrerades under detta rasnamn 1986 då en rasmönstring hölls i Malmö. Till denna var 109 hundar anmälda, ungefär en tredjedel av dessa var sedan tidigare registrerade som Skånsk Terrier i Svenska Hundklubben.

I Danmark hade Gytte Weiss redan 1979 i en artikel i Dansk Kennelklubbs tidning berättat om den lille fläckiga råttehunden som fanns på så många bondgårdar men ej var en erkänd ras. Det hände ingenting förrän 1985 då artikeln publicerades igen och nu med en efterlysning - Var är de sista små fläckiga gårdshundarna? Nu kom en reaktion, över 300 hundar anmäldes och 1987 hölls den första mönstringen i Danmark.

Avel på en numerärt liten ras är alltid en känslig verksamhet. Vid svenska rasklubbens årsmöte 2000 bestämdes att statistik över hanhundsanvändning vad gällde hanar som använts mer än fem ggr skulle tas fram och publiceras. I den statistiken redovisas 25 hanhundar där avelsrekordet då innehölls av Keans Kim: far till 32 kullar! (100 valpar med 17 olika tikar) tätt följd av Ben: far till 29 kullar (102 valpar med 15 olika tikar). De flesta uppfödare är idag medvetna om de risker denna avel kan ha inneburit och gör alltid en noggrann inavelsberäkning och gör vad de kan för att undvika att negativa egenskaper eller defekter nedärvs.