Hund i Marielund


Alla hundar som bor i Marielundsområdet (utanför Mariefred i Strängnäs kommun) är välkomna i föreningen Hund i Marielund. Där vill vi låta hundarna lära känna varandra och så många människor som möjligt och låta hundar ha roligt tillsammans där de inte stör andra.

Ett annat viktigt mål i föreningen är att boende utan hund inte ska irritera sig på oss och våra hundar. Därför plockar vi alltid upp efter dem och håller hundarna så att de inte onödigtvis irriterar grannar eller andra människor. Det innebär att de inte skall skälla vid möten eller springa lösa där de stör andra människor eller djur.

Kanske kan våra hundar göra en god insats när det gäller att jaga bort Canadagässen från ständer och bryggor i området. Får vi gå en liten jagande promenad varje morgon så kommer gässen inte att tycka om livet på stränderna i området.